آدرس:‌ تهران-بلوار آفریقای شمالی(جردن) - خیابان اسفندیار پلاک 1
تلفن ثابت: 021 - 22027773
ایمیل: info@taminayandeh.com
نمابر: 021 - 22055730
استان: تهران
شهر:
اطلاعات نماینده
نام مسئول
ساعت کاری
شماره تماس
داخلی
سهیل عظیمی(صدور - درمان)
08:00 تا 16:30
-
622
میترا عبداللهی(صدور - درمان)
08:00 تا 16:30
-
611
نیما هدایتی(صدور - درمان)
08:00 تا 16:30
-
630
داوود راستگو(خسارت - درمان)
08:00 تا 16:30
- 617
617
امیرحسین آذریان(خسارت - درمان)
08:00 تا 16:30
-
621
سوزان درزی(خسارت - درمان)
08:00 تا 16:30
-
635
زهرا اسماعیلی(صدور - آتش سوزی)
08:00 تا 16:30
-
612
سحر ترکاشوند(صدور - مسئولیت)
08:00 تا 16:30
- 620
620
امیر امیدی(صدور - ثالث)
08:00 تا 16:30
-
615
فرشاد مجیدی(مدیریت - فنی)
08:00 تا 16:30
-
628
علی علنی(مدیریت - عامل)
08:00 تا 16:30
-
610

صدای مشتری

ثبت