بیمه باربرى
بیمه حمل و نقل کالا یا بیمه باربرى،قدیمى ترین رشته در بیمه هاى بازرگانى است. در این نوع بیمه خسارت هاى وارد شده به کالا در اثر وقوع خطرهاى بیمه شده در مسیر حمل جبران مى شود.با توجه به اینکه افراد ذینفع در معاملات بین المللى (خریدار ، فروشنده ، بانک و شرکت هاى حمل و نقل) ملیت هاى مختلفى دارند و در هر کشور ، قوانین و مقررات خاصى حاکم است ، براى هماهنگى بیشتر در اکثر کشورهاى دنیا از شرایط یکسانى براى ارائه پوشش بیمه نامه هاى باربرى استفاده مى شود

شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .

جستجو