بیمه نامه باربرى حمل داخلى:
بیمه نامه باربري داخلی یکی از انواع بیمه نامه هاي باربري است که صاحبان کالا جهت تحت پوشش قرار دادن محموله هایی که مبداء و مقصد حمل آنها در محدوده جغرافیایى ایران می باشد آن را تهیه و خطرات تحت پوشش آن شامل خطرات اصلی و خطرات اضافی بنا به درخواست بیمهگذار به شرح ذیل می باشد.

خطرات اصلی :

آتش سوزي و حادثه وسیله نقلیه شامل تصادف، تصادم، واژگون شدن و سقوط وسیله نقلیه.

خطرات اضافی:

این خطرات بر حسب نیاز بیمه گذار به خطرات اصلی اضافه می شود و رایج ترین آنها عبارتند از:

  • 1- سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه
  • 2- خسارات ناشی از تخلیه و بارگیري
  • 3- خسارات ناشی از پرتاب شدن کالا از روي وسیله حمل
  • 4- خسارات ناشی از آبدیدگی
  • 5- خطر غرق کالا در حمل دریایی بین بنادر و جزایر ایرانی با کشتی طبقه بندي شده.

شروع و خاتمه تعهدات بیمه گر در بیمه نامه باربري داخلی :
اعتبار این بیمه نامه از زمانی که کالا روي وسیله حمل براي آغاز حمل بارگیري می شود شروع و هشت روز پس از رسیدن کالا به انبار بیمه گذار در مقصد و یا تحویل آن به گیرنده کالا(هرکدام زودتر تحقق یافت)خاتمه می یابد.

 

شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .

جستجو