آدرس:‌ تهران-بلوار آفریقای شمالی(جردن) - خیابان اسفندیار پلاک 1
تلفن ثابت: 021 - 22027773
ایمیل: info@taminayandeh.com
نمابر: 021 - 22055730
استان: تهران
شهر: تهران
اطلاعات نماینده
نام مسئول
ساعت کاری
شماره تماس
سهیل عظیمی(صدور - درمان)
08:00 تا 16:30
- (021-22027773-622)
میترا عبداللهی(صدور - درمان)
08:00 تا 16:30
- (22027773-611)
نیما هدایتی(صدور - درمان)
08:00 تا 16:30
- (22027773-630)
داوود راستگو(خسارت - درمان)
08:00 تا 16:30
- (22027773-617)
امیرحسین آذریان(خسارت - درمان)
08:00 تا 16:30
- (22027773-621)
سوزان درزی(خسارت - درمان)
08:00 تا 16:30
- (22027773-635)
زهرا اسماعیل زاده(صدور - آتش سوزی)
08:00 تا 16:30
- (22027773-612)
سحر ترکاشوند(صدور - مسئولیت)
08:00 تا 16:30
- (22027773-620)
امیر امیدی(صدور - ثالث)
08:00 تا 16:30
- (22027773-615)

صدای مشتری

ثبت